การต่อเติมบ้านต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง

วันที่:

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี บิลดิ้ง
SPP BUILDING LTD., PART.

รับต่อเติมบ้าน ต่อเติมอาคาร โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

 

ทราบหรือไม่ว่าการต่อเติมบ้านไม่ใช่ว่าเจ้าของบ้านคิดอยากจะต่อเติมแล้วจะสามารถทำได้ การต่อเติมบ้านต้องผ่านกระบวนการเพื่อให้ได้รับอนุญาตจากเขตอย่างถูกต้อง รวมถึงต้องคำนึงถึงปัจจัยอย่างหลากหลายทั้งโครงสร้าง เพื่อนบ้าน ข้อกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การต่อเติมถูกวิธีตามหลักวิศวกรรมและข้อกฎหมาย 

รับต่อเติมบ้าน
รับต่อเติมบ้าน

 

การต่อเติมบ้าน ข้างบ้าน หลังบ้าน ต่อเติมครัว ปรับปรุงพื้นที่ภายในบ้าน การดัดแปลงอาคาร พื้นที่สถานที่ดังกล่าวล้วนต้องคำนึงถึงระยะห่างระหว่างอาคารด้วยเช่นกัน การต่อเติมบ้านที่นิยมและต้องคำนึงถึงข้อบังคับของกฎหมาย เช่น 
- การต่อเติมห้องครัวที่ต้องคำนึงถึงเรื่องการระบายอากาศ เพื่อป้องกันการปัญหาด้านอัคคีภัย  
- การต่อเติมพื้นที่ แบบช่องเปิดและช่องปิด สำหรับช่องเปิดควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่เกิน 2 เมตร และแบบช่องปิด ควรมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
- การต่อเติมบ้านแบบมีกันสาด หรือชายคาชายระเบียง ระยะห่างจากชายคาจนถึงแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 


เอกสารที่ต้องเตรียมในการต่อเติมบ้าน 
- เอกสารในการอนุญาตในการก่อสร้าง การต่อเติมบ้าน
- เอกสารคำนวณของวิศวกร 
- หนังสือยินยอมจากเพื่อนบ้าน 
- เอกสารอื่นๆ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนดที่ดิน 


บริการรับเหมาสร้างบ้านชลบุรี โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี บิลดิ้ง บริการต่อเติมบ้าน ต่อเติมอาคาร รับต่อเติมบ้านชลบุรี พร้อมประเมินราคาถูก ดูหน้างานฟรี รับต่อเติมบ้าน ชลบุรี รับต่อเติมอาคาร พัทยา ทั้งอาคาร โรงงาน สำนักงาน รับงานฉาบ ทาสี ทำฝ้า หลังคา งานเทพื้น ปูกระเบื้อง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารสถานที่ ที่เราใส่ใจทุกขึ้นตอน 
 

สามารถติดต่อได้ที่ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี บิลดิ้ง
sppbuilding.brand.co.th

http://www.sakdahome.com

189
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag